Choď na obsah Choď na menu
 


Literatúra

15. 3. 2009

LITERATÚRA - PODKLADY - INTERNET - MAĽBA - POĎAKOVANIE

Obrázok

 


 • Bednár, P.: Terrain und sein Einfluss bei der Baulösung der Burgen der West und Mitttlslowakei, Praha 2006
 • Borovsky, S.: Magyarország vármegyéi és városai. Bars vármegye, Arcanum, Budapest 2003
 • Cambel, S. a kol.: Dejiny Slovenska I, Veda SAV, Bratislava 1986
 • Dangl, V.: Slovensko vo víre stavovských povstaní, 1985
 • Domasta, J.: Červený mních a panna Agáta, Stredoslovenské vydavateľstvo, 1969
 • Fraňo, J. a spol.: Vlastivedný slovník obcí na Slovensku III, Veda SAV, 1978
 • Greguš, M.: Zámok Bojnice, Stupava, 2001
 • Gutek, P., Matejka, M.: Pamiatky a múzeá, 1/2002
 • Ivanič, P., Vzťah Dóczyovcov s mestami na hornom a strednom Pohroní na konci stredoveku, Forom Historiae
 • Jáni, M., Meliš, J: Život v Sklených Tepliciach, 1/2005
 • Jesenský, M.: Nový deň 2/2000
 • Kelemen, A. a spol.: Turistický sprievodca Štiavnické vrchy, 1996
 • Kmeť, A.: Sitno a čo z neho vidieť, 1901
 • Krchnáková, L.: Čo hovoria dokumenty, Život v Sklených Tepliciach, 2/2004
 • Krchnáková, L.: Rok 1866 v kúpeľoch Sklené Teplice, Život v Sklených Tepliciach, 3/2009
 • Krchnáková, L.: Wilckensova taxácia sklenoteplických lesov, Život v Sklených Tepliciach, 4/2005
 • Luppa, P.: Szklenó, Vasárnapi Uiság, 1854
 • Meliš, J.: Lokalizácia amalgamačnej huty v Sklených Tepliciach, Zborník SAV, 2005
 • Meliš, J.: Pustý hrad – Teplica, www.zamky.sk
 • Petic, P.: Povesti o skleno-teplickom hrade, MSS, 1927
 • Priehradník, P.: Szabóová skala, 2009
 • Říman, J. a kol.: Malá Československá encyklopedie, Academia, 1987
 • Sopko, J.: Kronika stredovekého Slovenska, RAK, 1995
 • Šipoš, J.: Slovenské kúpele, Osveta, 1972
 • Wenzel, G.: Az alsómagy, bányavárosok kuzdelmei a nagylúcsei Dócszyakkal, Budapest 1976

 • Meliš, Ľ.: Program sociálno-ekonomického rozvoja obce Sklené Teplice, 2003
 • Spielmann, D.: Osobné poznámky k obci Sklené Teplice, 1977
 • Krchnáková, L.:Štatistika o Sklených Tepliciach 1837-1838, ŠÚBA, Banská Štiavnica
 • Krchnáková, L.: Historické fakty k stavbe Kursalon
 • Zoznam miest na Slovensku dľa popisu ľudu, Bratislava, 1919
 • Štiavnické vrchy, mapa, Slovenská kartografia, 1986
 • Kúpele a termálne kúpaliská, príloha denníka SME, 2009
 • Slávna minulosť Sklených Teplíc, propagačný text, TIK Sklené Teplice
 • História Sklených Teplíc, propagačný text, TIK Sklené Teplice
 • Kaluz, P.: Preklady z maďarského jazyka, 2001
 • Řezáčová, N.: Preklad z maďarského jazyka, 2009

 • historia.szm.sk
 • hrady.sk
 • klasici.sk
 • mars.elte.hu
 • mek.iif.hu
 • mapyuhorskaslovenska.blogspot.com
 • lazarus.elte.hu
 • sklene-teplice.sk
 • sazp.sk
 • wikipedia.sk
 • zamky.sk

 • Zdislava Sýkorová

 • Erik Kolton
 • František Kovár
 • Jela Priehradníková
 • Jozef Meliš
 • Lucia Krchnáková
 • Milan Greguš
 • Nora Řezáčová
 • Peter Gutek
 • Richard Čillík
 • Richard Pelucha  
 • Zdislava Sýkorová